ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ

Τα αρχεία ανανεώνονται συνεχώς.

Αν η πηγή των θεμάτων που παρουσιάζονται είναι γνωστή αναφέρεται στις σημειώσεις ή μέσα στην παρουσίαση. Αν όχι το αρχείο παρουσιάζεται ως έχει. Αν κάποιος θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο από την ανάρτηση υλικού παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.

Ευχαριστώ.