ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε αυτό το site γίνεται μια προσπάθεια για τη συλλογή πληροφοριών για την Τεχνική Εκπαίδευση. 

Πρόκειται για πληροφορίες που έχουν προκύψει από την παιδαγωγική εμπειρία διαφόρων καθηγητών και επαγγελματιών.

Το υλικό έχει σκοπό να βοηθήσει κυρίως εκπαιδευτικούς και μαθητές για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των μαθημάτων που διδάσκουν και διδάσκονται στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια.

Σε αυτό τον χώρο θα βρείτε επίσης και πληροφορίες που αφορούν τους καθηγητές (τεχνικά άρθρα-άδειες-πληροφορίες για τον κλάδο κ.α.)

Το υλικό που παρουσιάζουμε δεν έχει σκοπό το κέρδος , έχει σκοπό στη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων. Αν κάποιος θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο από την ανάρτηση υλικού στο site παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας.

 

Κάθε προσφορά για τον εμπλουτισμό του site καθώς και κάθε παρατήρηση για τη βελτίωση του είναι ευπρόσδεκτη.

   

Το υλικό ανανεώνεται συνεχώς.

Ευχαριστώ.

«Γνώση δεν είναι το να κρύβεις, αλλά το να ανοίγεσαι»

 Menachem Ben Sasson

 

Τομέας Μηχανολογίας 

Εφαρμογές για τα εξεταζόμενα μαθήματα :

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού

Στοιχείων μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Πιστοποίηση Ψυκτικών 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης.Τομέας Γεωπονίας  - Τροφίμων και περιβάλλοντος 

Εφαρμογές για τα εξεταζόμενα μαθήματα :

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.