ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ελεύθερο Λογισμικό , τόσο για εκπαιδευτική όσο και για γενική χρήση. 

Σουίτα Γραφείου

OPEN OFFICE 

Πλήρες Λειτουργικό

RASBIAN

Εννοιολογικοί 

Χάρτες

Δημιουργία Τέστ

Δημιουργία προγράμματος σχολείου