ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα του σχολείου (ΕΠΑΛ ) αλλάζουν και συνεχώς θα αλλάζουν.

Η λογική των μαθημάτων που θα βρείτε στο site είναι γενικότερη και ανεξάρτητη από το καθαρό πρόγραμμα σπουδών και την εφαρμογή τους στη κάθε τάξη ξεχωριστά.