ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα του σχολείου  (ΕΠΑΛ ) αλλάζουν και συνεχώς θα αλλάζουν. Η λογική των μαθημάτων που θα βρείτε είναι γενικότερη και ανεξάρτητη από το καθαρό πρόγραμμα σπουδών και την εφαρμογή τους στη κάθε τάξη ξεχωριστά. 

Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει:
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Συμπιεστές
Μ.Ε.Κ.
Στοιχεία Μηχανών
Τεχνική Μηχανική -Αντοχή των Υλικών
Μηχανολογικές Μετρήσεις
Θερμοδυναμική
Συγκολλήσεις
Φυσικό Αέριο
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων / Εγκαταστάσεις θέρμανσης
Αρχές Μηχανολογίας
Documentary
Ανελκυστήρες ανυψωτικές μηχανές

*Τα μαθήματα και τα αρχεία που θα βρείτε μέσα σε αυτά,  συνεχώς ανανεώνονται. 
Comments