ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ελεύθερο λογισμικό για χρήση
http://hotpot.uvic.ca/   
(δημιουργήστε τα δικά σας τεστ σε ένα εύκολο γραφικό περιβάλλον)

http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/
(
Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής (Visual Flowchart)

http://www.openoffice.org/
(
ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα)
   
http://joshmadison.com/software/convert-for-windows
(λογισμικό για μετατροπή μονάδων)

http://www.phonedog.com/2010/08/21/back-to-school-top-10-android-apps-to-make-life-easier/
(android εφαρμογές)