Μ.Ε.Κ.


Μ.Ε.Κ. I
Βιβλία
Διαγωνίσματα- τεστ
Παρουσιάσεις - Άρθρα
On line test
videos
Μ.Ε.Κ. II
Βιβλία
Θέματα Πανελληνίων
Ερωτήσεις- Απαντήσεις στην ύλη των πανελληνίων

Τα αρχεία ανανεώνονται συνεχώς.  

Αν η πηγή των θεμάτων που παρουσιάζονται  είναι γνωστή αναφέρεται στις σημειώσεις ή μέσα στην παρουσίαση. Αν όχι το αρχείο παρουσιάζεται ως έχει. Αν κάποιος θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο από την ανάρτηση υλικού παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.

Ευχαριστώ