ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    Σε αυτό το site γίνεται μια προσπάθεια για την συλλογή πληροφοριών για την τεχνική εκπαίδευση.
    Πρόκειται για πληροφορίες που έχουν προκύψει από την παιδαγωγική εμπειρία
διαφόρων καθηγητών και επαγγελματιών.
    Το υλικό έχει σκοπό να βοηθήσει κυρίως εκπαιδευτικούς για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των μαθημάτων που διδάσκονται στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια.
    Σε αυτό τον χώρο θα βρείτε επίσης και πληροφορίες που αφορούν τους καθηγητές (τεχνικά άρθρα-άδειες-πληροφορίες για τον κλάδο κ.α.)
    Κάθε προσφορά για τον εμπλουτισμό του site καθώς και κάθε παρατήρηση για την βελτίωση του είναι ευπρόσδεκτη.
   
   
    Το υλικό που παρουσιάζουμε δεν έχει σκοπό το κέρδος , έχει σκοπό στην διάδοση πληροφοριών και γνώσεων. Αν κάποιος θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο από την ανάρτηση υλικού στο site παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας.


Το υλικό ανανεώνεται συνεχώς.
Ευχαριστώ
Comments